Elnyert pályázatok

2017

Fetter Dávid

A kutatása célja: “Őssejtek szerepe a planária regenerációjában”

Ösztöndíj időtartama: 2017. 11 . 02. – 2017. 11. 30.

Brózik Anna

A kutatása célja: “Membránfehérjék szerepének és szabályozásának vizsgálata tumorőssejteken”

Ösztöndíj időtartama: 2017.10.01 – 2017.10.31

A projekt megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta

 

Szabó Eszter

A kutatása célja: “ABC transzporterek szabályozása”

Ösztöndíj időtartama: 2017. 10.01 – 2017.10.31

Gergő Dorottya

A kutatása célja: “Transzporterek vizsgálata daganatos sejtekben”

Ösztöndíj időtartama: 2017. 09.01 – 2017.10.31

Mózner Orsolya

A kutatása célja: “Molekuláris genetikai vizsgálatok vérsejtekben”

Ösztöndíj időtartama: 2017. 09. 01 – 2017. 11. 30

2016

Kosóczki Éva

A kutatása célja: “A proteaszóma beta alegység P11A polimorfizmusának hatása a proteaszóma aktivitásra Bortezomib kezelés mellett”

Ösztöndíj időtartama: 2016. 12 . 01. – 2016. 12. 31.

Berecz Tünde

A kutatása célja: “Új technológiák fejlesztése az őssejtkutatás területén”

Ösztöndíj időtartama: 2016. 11 . 03. – 2016. 12. 05.

Matula Zsolt

A kutatása célja: “Az extracelluláris vezikulák és nanotubulusok szerepe a mesenchymalis őssejtmediált T sejt gátlásban”

Ösztöndíj időtartama: 2016. 09 . 12. – 2016. 9. 30.

Temesszentandrási-Ambrus Csilla

A kutatása célja: “Fluoreszcens módszeren alapuló ABCB11/BSEP epesó transzporter esszé beállítása a gyógyszerkölcsönhatások tesztelésére”

Ösztöndíj időtartama: 2016. 05 . 01. – 2016. 05. 31.

Matula Zsolt

A kutatása célja: “Az extracelluláris vezikulák és nanotubulusok szerepe a mezenchymalis őssejtek és humán perifériás T sejtek kölcsönhatásában”

Ösztöndíj időtartama: 2016. 04 . 27. – 2016. 05. 31.

Fabi Lilla

A kutatása célja: “A glutation redox rendszer működése”

Ösztöndíj időtartama: 2016. 04 . 06. – 2016. 04. 30.

Kiss Katalin Piroska

A kutatása célja: “A FOPNL gén polimorfizmus hatása a myelomamultiplex prognózisára”

Ösztöndíj időtartama: 2016. 02. 08. – 2016. 02. 29.

Sándor Sára

A kutatása célja: “High Content Screening alapú módszer fejlesztése ABCG2 transzporter fehérje kimutatására”

Ösztöndíj időtartama: 2016. 02. 01. – 2016. 02. 29.

Timár Csaba István

A kutatása célja: „Antibakteriális hatású extracelluláris vezikulumok keletkezési mechanizmusa

Ösztöndíj időtartama: 2015. 12. 14. – 2016. 01. 31.

Bartos Balázs Ádám

A kutatása célja: „Aktivált valamint apoptótikus neutrofil granulocitából származó extracelluláris vezikulumok összehasonlítása”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 12. 15. – 2016. 01. 31.

2015

Szebényi Kornélia

A kutatása célja: „Kálcium szenzor fehérje konstrukciók létrehozása neurális őssejtek vizsgálatára”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 12. 01. – 2015. 12. 31.

Szepesi Áron

A kutatása célja: : „Szöveti pótlásra alkalmas őssejtek differenciációs képességének és pluripotencia markereik kifejeződésének vizsgálata”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 10. 09. – 2015. 10. 31.

Kiss Katalin Piroska

A kutatása célja: „Onkohematológiai betegségek diagnosztikája”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 09. 18. – 2015. 09. 30.

Kosóczki Éva

A kutatása célja: „GCaMP2 Ca2+ szenzort kifejező transzgenikus patkány májsejt kultúrák jellemzése és a rajtuk mért kalcium szignálok vizsgálata”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 09. 18. – 2015. 09. 30.

Matula Zsolt

A kutatása célja: ”Az extracelluláris vezikulák szerepe a mesenchimális őssejtek és immunsejtek közötti transzportfolyamatokban”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 09. 14. – 2015. 09. 30.

Hargitai Zsófia

A kutatása célja: “Tájékoztató kiadvány az őssejtkutatásról”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 09. 01. – 2015. 09. 30.

Telbisz Ágnes

A kutatása célja: “ABCG2 transzporter kölcsönhatásainak jellemzése új típusú fluoreszcens festékkel”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 09. 01. – 2015. 09. 30.

Sándor Sára

A kutatása célja: “ABCG2 transzporter gén RNS szintű szabályozásának vizsgálata”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 07. 01. – 2015. 07. 31.

Varga Nóra

A kutatása célja: “Transzporterek vizsgálata mezenchimális differenciáció során”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 07. 01. – 2015. 07. 31.

Gulácsiné Bencsura Petra

A kutatása célja:  „Fluoreszcens fehérjék használata  genom módosító rendszerek hatékonyságának követésére”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 03. 19. – 2015. 05. 05.

Huszár Krisztina

A kutatása célja: “Emlős sejtek genomjának hatékony módosítására alkalmas CRISPR/Cas9 rendszer fejlesztése”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 03. 19. – 2015. 05. 05.

Kolacsek Orsolya

A kutatása célja: “Transzpozonok működésének tanulmányozása őssejtekben”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 02. 25. – 2015. 03. 13.

Csohány  Rózsa

A kutatása célja: “Kálcium jelek vizsgálata patológiás modellekben”

Ösztöndíj időtartama: 2015. 01. 28. – 2015. 02. 05.

2014

Bors András

A kutatása célja: “A C1INH gén genetikai eltérései és a betegség jellemzők kapcsolata örökletes angioedemában”

Ösztöndíj időtartama: 2014. 12. 10.- 2014. 12. 31.

Kráhling Tünde

A kutatása célja: “Komplex genetikai vizsgálati algoritmus kidolgozása myeloproliferatív neopláziák diagnosztikájában”

Ösztöndíj időtartama: 2014. 12. 10.- 2014. 12. 31.

Andrikovics Hajnalka

A kutatása célja: “Az ABCB1 és ABCG2 transzporter gének genetikai variációi szerepe az akut myeloid leukémia kialakulása és lefolyása szempontjából”

Ösztöndíj időtartama: 2014. 12. 10.- 2014. 12. 31.

Tordai Attila

A kutatása célja: “Az NFKB1 gén genetikai variációnak szerepe a myeloma multiplex prognózisában”

Ösztöndíj időtartama: 2014. 12. 10.- 2014. 12. 31.

Tálas András

A kutatása célja: “A prion fehérjecsalád expressziójának hatása primery neuronal és neuroblastroma sejteken”

Ösztöndíj időtartama: 2014.11.01.-2014.11.30.

Sarankó Hajnalka

A kutatása célja: “A Red Blood Cell Collection (RBCC) adatbázis adatainak kiterjesztése  a fehérjék kölcsönható partnereire”

Ösztöndíj időtartama: 2014.11.20. – 2014.11.30.

Török György

A kutatása célja: “Májmarkerek expressziójának mikroszkópos vizsgálata őssejt-eredetű májsejteken”

Ösztöndíj időtartama: 2014.11.11. – 2014.11.30.

Szepesi Áron

A kutatása célja: “Felnőtt szöveti őssejtek összehasonlításának és lehetséges alkalmazásának kutatása

Ösztöndíj időtartama: 2014.11.01. – 2015.08.31.

Orsolits Barbara

A kutatása célja: “A prion fehérjecsalád expressziójának hatása primery neuronal és neuroblastoma sejteken

Ösztöndíj időtartama: 2014.11.01. – 2015.08.31.

Nyeste Antal

A kutatása célja: “A prion fehérjecsalád expressziójának hatása primery neuronal és neuroblastoma sejteken

Ösztöndíj időtartama: 2014.11.01. – 2015.08.31.

Weinhardt Nóra

A kutatása célja: “Cas9 fehérjét használó célzott genetikai módosításra alkalmas módszer fejlesztése

Ösztöndíj időtartama: 2014.10.01. – 2015.07.31.

Tóth Eszter

A kutatása célja: “Cas9 fehérjét használó célzott genetikai módosításra alkalmas módszer fejlesztése

Ösztöndíj időtartama: 2014.10.01. – 2015.03.31.

Cingaram Pradeep Kumar Reddy

A kutatása célja: “A shadoo és prion proteinek lehetséges szerepének kutatása átmeneti fémek elleni rezisztenciában

Ösztöndíj időtartama: 2014.09.01.-2015.08.31.

Turgyán Luca Xénia

A kutatása célja: “Genomiális DNS célzott megváltoztatását lehetővé tevő eszközök fejlesztésének kutatása

Ösztöndíj időtartama: 2014.08.30.-2014.09.30.

Vodicska Barbara

A kutatása célja: “Genomiális DNS célzott megváltoztatását lehetővé tevő eszközök fejlesztésének kutatása

Ösztöndíj időtartama: 2014.08.01.-2014.09.30.

Lesti Judit

A kutatása célja: “Az alapítvány működés promóciós kampány-lehetőségeinek kutatása

Ösztöndíj időtartama: 2014.08.01.-2014.09.30.

2013

Fedina Edit

A kutatása célja: “A fehérvérsejtek legnagyobb populációját képező neutrofil granuloitákból keletkező antibakteriális hatású extracellulális vezikulák eltarthatóságának vizsgálata

Ösztöndíj időtartama: 2013. 09. 01. – 2013. 12. 15.

Szebényi Kornélia

A kutatása célja: “Humán őssejt eredetű szívprogenitor sejtek in vitro tenyésztési körülményeinek optimalizálása

Ösztöndíj időtartama: 2013. 10. 01. – 2013. 11. 30.

Péntek Adrienn

A kutatása célja: “Humán indukált pluripotens őssejt klónok létrehozása és jellemzése”

Ösztöndíj időtartama: 2013. 08. 01. – 2013. 08. 31.

dr. Szegedi Zsolt

A kutatása célja: “Minimális reziduális betegség kimutatására szolgáló nagyérzékenységű molekuláris genetikai módszerek tesztelése rosszindulatú hematológiai kórképekben

Ösztöndíj időtartama: 2013. 02. 04. – 2013. 07. 15.

dr. Tordai Attila

A kutatása célja: “Az ABCG8 gén variánsainak gyakorisága ischemiás vaszkuláris megbetegedésben szenvedőknél

Ösztöndíj időtartama: 2013. 01. 15. – 2013. 05. 15.

Szebényi Kornélia

A kutatása célja: “Szívprogenitor sejtek létrehozása, kiválogatása és jellemzése humán őssejtekből

Ösztöndíj időtartama: 2013. 01. 15. – 2013. 03. 15.

2012

Antalffy Géza

A kutatása célja: “Putatív dileucine retenciós szignál vizsgálata a PMCA4x/b fehérjében molekuláris biológiai és biokémiai módszerekkel

Ösztöndíj időtartama: 2012. 11. 15. – 2012. 12. 15.

Bors András

A kutatása célja: “Prenatális diagnosztika és hordozó kimutatás direkt és indirekt DNS-vizsgálatokkal örökletes vérzékenységben

Ösztöndíj időtartama: 2012. 07. 03. – 2012. 11. 30.

Koszarska Magdalena

A kutatása célja: “Az izocitrát dehidrogenáz enzim mutációinak hatása az akut myeloid leukémia kialakulására és lefolyására

Ösztöndíj időtartama: 2012. 07. 03. – 2012. 11. 30.

Dr. Kittel Ágnes

A kutatása célja: “Neutrofil granulocitákból keletkező mikrovezikulumok szerkezetének elektronmikroszkópos vizsgálata

Ösztöndíj időtartama: 2012. 10. 02. – 2012. 11. 15.

2011

Matula Zsolt

A kutatása célja: “Immortalizált mezenchimális őssejt-vonalak vizsgálata áramlási citométer segítségével

Ösztöndíj időtartama: 2011. 01. 01. – 2011. 05. 01.

Tátrai Péter

A kutatása célja: “A Gsa fehérje vad típusú és mutáns formáinak kifejeztetésére alkalmas, fluoreszcens markerrel ellátott vektor-konstrukciók létrehozása őssejtekre gyakorolt hatás vizsgálatához

Az ösztöndíj időtartama: 2011. 03. 04. – 2011. 06. 02.

Péntek Adrienn

A kutatása célja: “Kémiai indukálószerek hatása a humán embrionális őssejtek szívizom irányú differenciációjára

Az ösztöndíj időtartama:  2011. 05. 02. – 2011. 08. 01.

Antalffy Géza

A kutatása célja: “Az őssejtekben feltételezett transzporter fehérjék sejtbeli lokalizációjának vizsgálata sejtvonalakon

Az ösztöndíj időtartama: 2011. 07. 01. – 2011. 07. 15.

Schamberger Anita

A kutatása célja: “Humán ABCG2 expressziót befolyásoló miRNS vektorkonstrukció létrehozása

Az ösztöndíj időtartama: 2011. 06. 14. – 2011. 06. 16.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!